Chcem sa poistiť a poisťovňa mi ponúkne aj sporenie. Prečo?

14.07.2015 | Robert Povchanič | Sporenie | Počet zhliadnutí 6257 | Osobná stránka
"Máte doma nejaké životné poistky? Viete čo v nich máte poistené? Inými slovami, viete, ktoré riziká máte kryté? Viete, v ktorých prípadoch Vám poisťovňa zaplatí nejaké peniaze a viete aj koľko? Prečo ste si poistku zakladali? Čo bola Vaša motivácia? S kým ste sa poradili? S pracovníkom z poisťovne alebo nezávislým poradcom?"
img_181.jpg

"Poistku mám na to, keby sa mi niečo stalo. A na konci tam budem mať našetrené nejaké peniaze. Robil mi ju poradca z poisťovne."

 

"... keby sa mi niečo stalo." "Ale čo konkrétne?" znie moja protiotázka. "No, keby som umrel a keby som mal nejaký úraz."

 

Až 95% klientov, s ktorými som sa stretol, vôbec nevedelo, čo má v poistke. Aké tam má riziká a na aké sumy, kedy si poistku zakladali a ani koľko za ňu platia mesačne.

Až 95% z nich však vedelo, že majú v poistke sporenie. Prečo??? Nie je náhodou poisťovňa tou inštitúciou, ktorá ma poisťovať? Nie sú náhodou na sporenie iné finančné inštitúcie? Také, ktoré sa zaoberajú len sporením (investovaním)?

Až 95% klientov, malo v poistke krytie smrti na smiešnu sumu (ktorá napríklad vôbec nezodpovedala rizikám súvisiacim napríklad so splácaním hypotéky) a úrazový balík. Krytie chorôb, invalidity alebo PNky úplne absentuje. Ale hlavne, že tam je sporenie!

 

Prečo teda poisťovne ponúkajú sporiace produkty (kapitálové - KŽP alebo investičné - IŽP) a neponúknu čistú rizikovku bez sporenia? Je to veľmi jednoduché. Lebo by omnoho menej na nás zarobili. Ako ináč sa dá komentovať reakcia pracovníka poisťovne, keď sa ho klient pýtal, prečo je po 8. rokoch stále v mínuse: "Na nule budete po 10 rokoch a potom už budete v pluse." Prečo je klient 9 rokov v mínuse? Lebo poplatky.

 

Dlho som váhal, či mám uviesť nasledujúci príklad, keďže sa mi zdalo, že technické detaily by mohli čitateľa odradiť, ale bez nich by nebolo jasné, čo robia poisťovne s našimi peniazmi, ak si v poistke aj sporíme.

 

Jedna klientka si vyžiadala od poisťovne A-----z informáciu, akú odkupnú hodnotu by dostala, ak by chcela zrušiť poistku predčasne. Poistenie začalo 5.5.2012, čiže poistka mala k 22.5.2015 3 roky. Keďže ju odpoveď šokovala, požiadala o podrobnú informáciu, kde sa "stratili" zvyšné peniaze. Tu je podstatná časť odpovede:

 

"Počas trvania poistenia ... za 37 mesačných platieb ... v celkovej výške 740,00 € Vám bolo nakúpených 156,6 PPJ (počiatočné podielové jednotky) a 77,4 APJ (akumulačné podielové jednotky) = 234 podielových jednotiek spolu.

 

Hodnota aktuálne nakúpených podielových jednotiek  je po nákupe o 4% nižšia oproti výške poistného, za ktoré sa podielové jednotky nakúpili, čo je dôsledkom toho, že hodnota podielových jednotiek sa vypočítava na základe predajnej ceny, ktorá je o 4% nižšia. Šokujúce!!!

 

V zmysle VPP ... bol nakúpený počet PPJ znížený o 22,4 PPJ (cca 77 €, pozn.), ktoré zodpovedajú poplatku za počiatočné náklady."

 

Tu sa chvíľu zastavme. Poisťovňa nakupuje podielové jednotky za celé mesačné poistné, keďže na tom viac zarobí, a až potom strháva podielové jednotky, ktoré zodpovedajú počiatočným nákladom.

 

Odpoveď poisťovne pokračuje:

 

"Za obdobie trvania poistenia ... bol počet APJ znížený o počet jednotiek, ktoré zodpovedajú poplatku na krytie rizika spojeného s poistením a správnemu poplatku podľa VPP ... o 25,3 APJ. Uvedený počet APJ zodpovedá správnemu poplatku (62,90 €), poplatku na krytie rizika spojeného s poistením (16,62 €) a úroku z omeškania (0,04 €) v celkovej výške 79,56 €."

 

Zas to isté... Poisťovňa investuje celé poistné, aby na tom zarobila čo najviac a až potom strháva poplatky."Počet podielových jednotiek ... je nasledovný: 134,2 PPJ a 52,1 APJ. Celková hodnota podielových jednotiek ... je 642,11 €."

 

Znamená to teda, že poisťovňa zobrala klientke za 3 roky 25,3 APJ (PPJ idú v podstate všetky na poplatky) a celkovo si strhla 740 € - 642,11 € = 97,89 € a z toho len 16,62 € bolo na krytie rizík (pripoistení).

 

Šokujúce informácie ale ešte pokračujú:

 

"V prípade zrušenia  Vašej poistnej zmluvy k 22.5.2015 by z uvedenej hodnoty účtu bol v zmysle VPP ... odpočítaný poplatok za nesplatené počiatočné náklady vo výške 446,10 € (!!!) a poplatok za zrušenie poistnej zmluvy (PZ) vo výške 4,49 €. Po odpočítaní uvedených poplatkov ... by vznikla odkupná hodnota ... 191,52 €. ... Výška poplatku za zrušenie PZ je 2,5% z hodnoty odkupu APJ ..."

 

Tak čo na to hovoríte. Ešte chcete mať v poistke sporenie? Alebo budeme naozaj využívať poisťovňu na poistenie a na sporenie si zvolíme radšej spoločnosť, ktorá je na to špecialista?

 

Ľudia majú mylnú predstavu o tom, že sporenie cez investičné životné poistenie (IŽP) je bezpečnejšie ako vo fondoch. Moje otázky pre klientov sú v tejto súvislosti takéto: "Viete o tom, že poisťovne posielajú Vaše peniaze do fondov? A prečo tam tie peniaze teda posielate cez poisťovňu a nepošlete si ich tam rovno?

 

V poistke sú predsa omnoho vyššie vstupné poplatky ako vo fonde a pri výbere (ani pri predčasnom) vo fonde poplatok nie je. O pár riadkov vyššie vidíte, o koľko peňazí Vás pripraví poisťovňa, ak chcete zrušiť poistku predčasne. V poisťovni si teda nechajte len riziká a investujte vo fondoch. Ak nastane situácia, že nemáte peniaze a rozmýšľate, kde ušetriť, čo by ste mohli zrušiť, tak v prípade IŽP si zrušíte aj poistenie aj sporenie. Ak to máte oddelené, môžete si vybrať, čo zrušíte. Či poistku alebo sporenie. A okrem toho, sporenie netreba rušiť, stačí na istú dobu prestať sporiť (bez akýchkoľvek pokút!) a začať znovu, keď sa finančná situácia zlepší. Prípadne aj vybrať peniaze, ktoré ste si doteraz nasporili (bez akýchkoľvek pokút!).“

 

Ale viete, čo je najlepšie? Porozprávajte sa o tom s nezávislým poradcom!

Požiadajte
o bezplatnú konzultáciu
Odoslať
Požiadajte o bezplatnú konzultáciu
Poraďte sa o svojich úsporách s víťazom testu finančných poradcov. Dohodnite si bezplatnú a nezáväznú konzultáciu kliknutím tu ešte dnes
Máte otázku ku sporeniu?
Opýtajte sa nás!

Chcem odpoveď na otázku