Čím začína správny finančný plán? Istotou

08.11.2012 | Pavel Sukup | Finančný plán

Pravdepodobnosť úspechu vášho finančného plánu sa dá posudzovať podľa toho, a akými myšlienkami líhate do postele. Chodíte spať s čistou hlavou? V tom prípade máte vyhrané. Uspáva vás pomyslenie na  to,  čo by vám mohli priniesť nasledujúce dni? V tom prípade by to chcelo zmenu....

rodina_07_mlady_par.jpg

Príroda nám to dala do vienka  - najdôležitejšia je pre nás istota

Istoty môžu mať v tomto prípade dve podoby. Tou prvou je istota toho, že vás  váš finančný plán ochráni pred „stratami“ v podobe obmedzovania výdavkov na domácnosť (potraviny, oblečenie, vybavenie domácnosti) z dôvodu vašej nezamestnanosti, choroby alebo invalidity.

Tou druhou istotou je istota toho, že finančným plánovaním svoje peniaze zhodnotíte, to znamená, že vám finančný plán prináša viac prostriedkov, než koľko do neho vkladáte.

Tieto istoty sú základnými piliermi každého finančného plánu, ak máte pochybnosti o tom, že váš finančný plán zahŕňa obe tieto istoty, určite požiadajte o jeho prepracovanie.

Finančný plán je pomocník, ktorého hlavnou a jedinou úlohou je zabezpečovať vám vyššiu kvalitu života tým, že vám do rodinného rozpočtu prináša za každých okolností peniaze naviac.

  • V prípade choroby či straty zamestnania sú to vďaka finančnému plánu nazhromaždené a zhodnotené rezervy, ktoré vám pomáhajú s financovaním prevádzky vašej domácnosti.
  • V prípade trvalej invalidity je to jednorazová alebo pravidelná výplata poistného, ktorá vám uľahčuje život v zhoršených podmienkach a zároveň zabezpečuje kvalitu rodinných financií.
  • V prípade smrti je to tiež finančný plán, ktorý pozostalým (vašej rodine) prináša do rodinného rozpočtu peniaze získané výplatou poistného plnenia.
  • V prípade odchodu do dôchodku sú to úspory získané finančným plánom, ktoré vám pomáhajú minimálne s udržaním kvality života (dorovnanie rozdielu medzi poberanou mzdou a štátnym dôchodkom), optimálne tiež s jej zvýšením.
  • Počas doby vašej aktívnej zárobkovej činnosti (zamestnanie, podnikanie) vám potom finančný plán uľahčuje život tým, že vám zarobené peniaze priebežne zhodnocuje (to zn. zarába týmito peniazmi ďalšie peniaze).

 

Finančný plán vás ochráni pred rizikom straty, istotu zisku

s ním však naberáte postupne


Pravdepodobnosť úspechu finančného plánu? To záleží na tom, do akej miery mu všetko toto umožníte, resp. počas akej dlhej doby budete svojmu finančnému plánu veriť a počas akej dlhej doby necháte finančný plán robiť svoju prácu.

A tu prichádza na rad psychológia a jej dvojaký pohľad na istotu.

Ako už viete, existuje „istota nestratiť“ a „istota zarobiť“. Ktorá istota je pre vás dôležitejšia? Z pohľadu psychológie je to aj vo vašom prípade veľmi pravdepodobne „istota neprerobiť“.

Podľa psychológov je pre ľudí typické to, že miera bolesti spôsobená stratou je väčšia ako miera radosti spôsobená ziskom. Tápete v tom? Skúste toto:

-          Naštvala by vás viac informácia o tom, že vaša existujúca investícia (investícia peňazí, ktoré ste zarobili prácou) prerobila 10 %, alebo informácia, že predpokladané zhodnotenie vašich investícií v budúcnosti kleslo o 10 %

-          Naštvala by vás viac informácia o tom, že vaša existujúca investícia prerobila 5 %, alebo informácia o tom, že predpokladané zhodnotenie vašich investícií v budúcnosti kleslo o 15 %

Alebo skúsme niečo z každodenného života

-          Pôjdete si kúpiť niečo skôr v prípade, že tento tovar je aktuálne predávaný so zľavou 5 % alebo v prípade, že sa očakáva jeho zdraženie o 5 % ?

Už to vidíte? Nestrácať je pre nás dôležitejšie ako zarábať. A radšej (neinvestujeme) nezarábame len preto aby sme nestratili.

Podľa Daniela Kahnemana máte aj vy mozog naprogramovaný tak, že ani potenciál veľkých ziskov nedokáže vyrovnať či dokonca prevýšiť malé riziko strát.

 

 

Späť k finančnému plánu

Dĺžku života a úspech vášho finančného plánu teda zásadne ovplyvňuje to, do akej miery eliminuje riziká straty. Pokiaľ ste si istý tým, že vďaka finančnému plánu môžete pustiť z hlavy riziká straty, ponecháte si ich skôr než v prípade kedy vám finančný plán síce ponúka takmer rozprávkové zisky avšak s nižšou mierou istoty toho, že vám tento finančný plán pomôže zabrániť stratám.

Finančný plán vás síce už ochráni pred rizikom straty (výpadok príjmu spôsobený chorobu, invaliditou alebo smrťou), istotu zisku s ním však naberáte postupne (peniaze zhodnocujete postupne). Dojednaním a jeho predčasným zrušením finančnému plánu bránite v tom, aby vám do rodinného rozpočtu prinášal peniaze naviac (zhodnocoval vaše prostriedky).

Zvážte teda to, do akej miery vám finančný plán poskytuje istotu ochrany proti strate a do akej miery istotu zárobku. Obe sú zásadné, je to však istota „nestratiť“, vďaka ktorej sa vám bude lepšie spať.

Ak máte pochybnosti o nastavení svojho súčasného finančného plánu alebo nemáte ešte dojednaný finančný plán a chcete mať ako istotu „nestratiť“ tak istotu „zarobiť“, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formulára uverejneného na tejto stránke so žiadosťou o bezplatné a nezáväzné zostavenie individuálneho finančného plánu.