Keď nie je dobré byť príliš konzervatívny

30.11.2015 | Július Rusňák | Články | Počet zhliadnutí 5354 | Osobná stránka

Podľa podrobnej analýzy NBS za 1.polrok 2015 za celý finančný sektor je až 70% všetkých aktív občanov v bankách, približne 7% v poisťovniach a rovnako v správcovských spoločnostiach, viac ako 6% majú dôchodkové správcovské spoločnosti, skoro 2% doplnkové dôchodkové spoločnosti a približne 2% obchodníci s cennými papiermi.

shutterstock_282205124.jpg

Asi každý z nás pozná príslovie – „ Dvakrát meraj a raz rež“ alebo „Bližšia košeľa ako kabát“. Ja si tieto príslovia spájam s mojimi rodičmi a starými rodičmi, ktorí nás neustále nabádali k opatrnosti a obozretnosti. Samozrejme mnohokrát sú tieto „návody“ správne, ale ako sa ukazuje väčšina Slovákov sa ich pridržiava až príliš. To sa prejavuje napríklad v tom, že skoro 2/3 všetkých peňazí stále leží v bankách a takto určite nie sú efektívne zhodnocované. Zásadnou chybou je, že na bankovom produkte, ktoré je primárne určený na tzv. transakčné bankovníctvo = bežný účet, zostáva veľké množstvo peňazí a absolútne sa nezhodnocujú. Na bežnom účte by sme mali mať toľko peňazí, aby sme z neho vedeli financovať bežné náklady a výdavky na 1-2 mesiace. Všetko čo je nad túto sumu tam nepatrí. Finančnú rezervu, ktorú by sme mali mať vytvorenú na 3-6 mesiacov mesačných výdavkov už môžeme mať na výnosnejšom type finančného produktu.

 

Niekoho by mohlo napadnúť, že Slováci majú všetko na účtoch, lebo aj tak nemajú peniaze. Pravdou je, že priemerne má každý Slovák nasporených približne 5.200 Eur. Menej z východoeurópskych členov EU majú už iba Rumuni / cca 4200 /. Toto určite nie je spôsobené iba výkonnosťou ekonomiky, ale zväčša práve nesprávnymi finančnými rozhodnutiami a prílišnou konzervatívnosťou Slovákov. Veď napr. takí Bulhari majú v prieme nasporených skoro 6.500 Eur a Česi 11.000 Eur.

 

Najčastejšie chyby, ktoré robia občania :

  1. - neinvestujú a nesporia dlhodobo
  2. - nakupujú neefektívne a drahé finančné produkty
  3. - nebudujú svoj majetok systematicky a dôsledne
  4. - investujú a sporia menej ako odporúčaných minimálne 10% z príjmov
  5. - nekvalitne majú zabezpečené životné riziká
  6. - finančné rozhodnutia nechávajú na poslednú chvíľu
  7. - nevyužívajú služby odborníkov, ale predajcov produktov.

Je jasné, že mojich rodičov už asi na moderné finančné produkty nenahovorím a mal som prácu s tým, aby nepoužívali vkladnú knižku, ale aspoň terminovaný vklad. Avšak moja generácia a všetci mladší už dnes majú možnosti a ešte aj čas na to, aby začala robiť správne finančné rozhodnutia. Riziko je dnes o to väčšie, že zadlženosť občanov rastie, keďže boom hypoték dosahuje historicky najvyššie úrovne. Rovnako stúpa záujem o spotrebné úvery a Slováci už majú celkovo požičaných v bankách viac ako 22 mld. Eur.

 

Týchto pár aktuálnych čísiel by sa dali jednoducho zhrnúť takto - konzervatívny Slovák by mal byť veľmi opatrný pri zadlžovaní sa. V tomto dokonca nezaškodí prílišná obozretnosť. Naopak menej konzervatívnosti a viac otvorenosti je nutných pri výbere finančných produktov - investičných, sporiacich, poistných a bankových. Veď už aj Tomáš Baťa viedol svojich zamestnancov nielen k schopnosti zarábať, ale aj k rozumnému utrácaniu a múdremu sporeniu.

Požiadajte
o bezplatnú konzultáciu
Odoslať