Na finančnom trhu sa začali diať veci

29.02.2016 | Branislav Sedilek | Články | Počet zhliadnutí 6075 | Osobná stránka

Refinancovanie hypoték bude ešte výhodnejšie!

Na finančnom trhu sa začali diať veci, ktoré sú dôležité  pre všetkých, ktorí už majú existujúcu hypotéku  alebo si v krátkom čase plánujú zobrať hypotekárny úver.

Rok 2016 prináša zmenu v oblasti financovania vlastného bývania.
28013127_m.jpg

Financovanie kúpy  nehnuteľnosti  určenej na bývanie prostredníctvom hypoték bude určovať nový Zákon o úveroch na bývanie, ktorý je  účinný od 21.3.2016.

Zákon stanovuje podmienky, za akých je možné poskytnúť úver na bývanie, postupy a informácie, ktoré klient musí dostať pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie, náležitosti zmluvy o úvere na bývanie, spôsob výpočtu celkových nákladov spojených s poskytnutím úveru na bývanie. Zároveň došlo k jednotnej úprave predčasného splatenia úveru na bývanie, čo umožňuje klientom väčšiu FLEXIBILITU.

Pre klientov z toho vyplýva lepšia možnosť využitia konkurenčného prostredia a dosiahnutia výhodnejších podmienok priamo vo svojej starej banke alebo v novej banke.

 

Aké sú možnosti?

1. Ak máte poskytnutý úver a  má výhodné podmienky v porovnaní s novými, neoplatí sa robiť akékoľvek zmeny.

2. Stále môže byť najvýhodnejšie pre vás počkať na ukončenie fixácie. Potom  v čase ukončenia fixácie  zamerať sa  na dohodnutie  najvýhodnejších podmienok pre ďalšie obdobie.

3. Súčasná zmena zmluvných pokút vám umožní dosiahnuť už teraz výhodnejšie podmienky pri znížených poplatkoch.

 

Zároveň je dobré zvážiť nasledujúce okolnosti:

1. Ako ušetriť náklady využitím niektorej z možností.

2. Ako spojiť viaceré menej výhodné úvery do jedného výhodnejšieho.

3. Ako spojiť túto možnosť znížiť si mesačné výdavky spojené s úverom na bývanie s realizáciou ďalších plánov (rekonštrukcia, obmena auta, iné aktuálne potreby, ...).

V najbližších dňoch budú médiá zaplavované rôznymi informáciami, ktoré budú  nabádať k zmenám. Opäť sa objavia „bezkonkurečne“ najlepšie ponuky, ktoré budú len s  „najvýhodnejšími podmienkami“.

Ale pozor. Je potrebné sa rozhodovať po dôslednom zvážení všetkých informácií a predovšetkým v súvislosti s tým, aký je  Váš cieľ. Konať rýchlo na základe prvej ponuky, neodporúčam. Zvážte si všetky dostupné možnosti. Pýtajte sa na detaily.

 

Obráťte sa na svojho finančného sprostredkovateľa, ktorý Vám pomôže zorientovať sa v množstve informácií.

 


 

Toto je skutočne výnimočná situácia a zhoda viacerých okolností, ktoré sa stretli v jednom čase.

Aktuálne najnižšie úrokové sadzby pre úvery na bývanie sú:

3 ročná fixácia  a 4 ročná fixácia = úroková sadzba  1,49 % p. a.

5 ročná fixácia a  6 fixácia = úroková sadzba  1,69 % p. a.

10 ročná fixácia = úroková sadzba 2,29 % p. a.

Poplatok za predčasné splatenie úveru mimo výročia fixácie bude po 21.03.2016 stanovený maximálne vo výške 1% z nesplateného dlhu. Refinančný úver je možné začať riešiť už 7 mesiacov pred výročím fixácie. Je lepšie si nechať časovú rezervu a v dostatočnom časovom predstihu urobiť kroky súvisiace s refinancovaním.

 

Už teraz je jasné, že situácia sa bude  v čase meniť.  Ak máte otázky, neváhajte a napíšte nám ich.

Požiadajte
o bezplatnú konzultáciu
Odoslať