Rozhovor: Kedy je správny čas na uzatvorenie životného poistenia?

02.10.2012 | Petr Rozkošný | Poistenie

Uzatvorenie životného poistenia je v živote väčšiny z nás niečím výnimočné, čo veľmi radi odsúvame „ na neskôr“. Nešťastie však nechodí po horách ale po ľuďoch a tak môže nastať situácia, kedy bude na uzatvorenie životného poistenia neskoro. Spýtali sme sa Mgr. Petry Leštinovej, manažérky likvidácie poistných udalostí v životnom poistení z Českej podnikateľskej poisťovne, na jej názor a odporúčanie.

bydleni_01_novy_domov.jpg

Uzatvorenie životného poistenia je asi vecou, ktorú väčšina z nás veľmi rada odloží „na neskôr“. Aký je podľa Vás ten najsprávnejší čas na uzatvorenie životného poistenia?

Áno, v tomto máte pravdu, prax nám ukazuje, že ľudia majú často pocit, že im sa nič zlé nemôže stať a neprikladajú dostatočný význam poisteniu svojho zdravia. Je potrebné si uvedomiť, že životné poistenie je v prvom rade preventívnym opatrením pre celý rad situácií, ktoré môžu v našom živote nastať. Najvhodnejšie obdobie k uzatvoreniu životného poistenia je vtedy , kedy nemáte žiadne alebo minimálne životné problémy. Dá sa teda povedať, že správny čas je dnes, lebo nikto z nás už zajtra nebude zdravší.

Často sa stretávam s názorom, že je vhodné uzatvoriť si životné poistenie až v období, kedy na mojom príjme bude závislá moja rodina, manželka a dieťa.

Je pravda, že potreba zabezpečenia proti výpadku príjmu výrazne rastie v dobe, kedy sa z Vás stáva živiteľ rodiny. Riziká však rodinné stavy nerozlišujú a môžu nastať situácie, ktoré môžu mať na Váš život fatálne následky aj v dobe, kedy nikoho okrem seba neživíte. Aj poistenie detí má svoje opodstatnenie, v čase ich choroby spravidla spočíva starostlivosť o ne na  jednom z rodičov, čo vedie k zníženiu rodinného príjmu, ktoré práve poistením je možné kompenzovať.

Tieto spomínané riziká sú pre niektorých ľudí niečím veľmi neurčitým. Čo si vlastne máme pod pojmom „riziko“ predstaviť?

Pod pojmom „riziko“ si môžeme predstaviť všetko, na čo sa v životnom poistení môžeme poistiť. Napríklad obyčajné zakopnutie či pošmyknutie na rovine, čo je podľa našich štatistík taktiež najčastejšie nahlasovaná príčina poistnej udalosti, môže viesť k mnohým rôzne závažným zraneniam. Bohužiaľ nie vždy ide len o rozbité kolená ale okrem zlomením môže aj tak obyčajná vec skončiť napríklad vážnym poranením hlavy. Zakopnúť pritom môže skutočne každý.

 

Nešťastie nechodí po horách ale po ľuďoch


Zhodou okolností som rovnakú situáciu hlásil aj ja, keď sa mi podarilo zakopnúť v parku a pri pádu som si spôsobil výron palca na ruke.

Vidíte? Podobné situácie sú bežné a nevyhýbajú sa skutočne nikomu. A nemusíte mať ani príliš rizikovú profesiu alebo koníček.

Na druhej strane som v tej dobe už mal životné poistenie a musím povedať, že som bol pri pohľade na poistné plnenie milo prekvapený. Najprv ma pritom ani nenapadlo niečo podobné hlásiť poisťovni, zhodou okolností som išiel zo sádrovne rovno na obed so svojim finančným konzultantom, ktorý v tomto odviedol veľmi dobrú prácu.

Komunikácia je polovica úspechu. Veľa ľudí si platí životné poistenie bez ohľadu na to, aby vedeli, na čo sú v jeho rámci vlastne poistení. Potom sú milo prekvapení, pokiaľ poisťovňa poistné plnenie nevyplatí, pretože na danú situáciu poistení neboli alebo naopak poistné udalosti nenahlásia hoci nárok na poistné plnenie majú. Bohužiaľ mnoho z nich potom životné poistenie zruší, pretože majú pocit, že im nie je na nič.

Aké ďalšie príčiny poistných udalostí patrí medzi najčastejšie, ktoré sú nahlasované?

Na vrchole sú aj „tradičné“ spadnutie na schodoch, poranenia spôsobené predmetom, z ktorých je najčastejšie poranenie nožom, ďalej sú to choroby alebo napríklad pád na korčuliach, lyžiach alebo skatebordoch a o niečo vážnejšie úrazy z dopravných nehôd. Konkrétne údaje nájdete v tabuľke. Takže opäť k Vašej otázke, kedy je ten najlepší čas na uzatvorenie životného poistenia. Čo najskôr, väčšina poistných udalostí má pôvod v tých najobyčajnejších situáciách.

Ďakujem za rozhovor.